MapInfo Nordic & Baltic Users Group

Tilføje WFS-tjeneste fra Datafordeleren til MapInfo Pro

 • 1.  Tilføje WFS-tjeneste fra Datafordeleren til MapInfo Pro

  Posted 05-19-2021 06:14
  Inden du læser den artikel, vil jeg anbefale at du læser denne generelle artikel om skiftet til Datafordeleren. Her finder du en del generel information og en smule smutvej til erstatning for manuelt at tilføje web-tjenester fra Datafordeleren til MapInfo Pro.

  Start med at åbne dialogboksen Åbn WFS-tabel via Vektorkort (WFS) fra Åbn-knappen på Start-fanebladet.

  I dialogboksen Åbn WFS-tabel kan du via listen WFS-server se en liste over de eksisterende servere registreret i MapInfo Pro.

  For at tilføje en ny server trykker du på knappen Servere... i dialogboksens øverste højre hjørne.

  I dialogboksen Liste over WFS-servere trykker du på knappen Tilføj... for at tilføje en ny server/tjeneste til listen.

  Nu skal du angive URL for tjenesten og en Beskrivelse.

  URL-en finder du på Datafordelerens side over tjenester: Dataoversigten. Du kan med fordel anvende den lille Kopier-knap i feltet med den rene URL. I MapInfo Pro skal du ikke medtage de forskelle parametre som Service, Version og Request. Disse påsættes automatisk, når MapInfo Pro anråber tjenesten.

  URL'en, som du kopierer ser således ud:
  https://services.datafordeler.dk/GeoDanmarkVektor/GeoDanmark60_NOHIST_GML3/1.0.0/WFS?username=XXXX&password=YYYY

  Du skal huske at angive brugernavn og kodeord for din tjenestebruger i stedet for værdierne XXXX og YYYY.

  Når du har indtastet URL-en i feltet, kan du også anvende knappen Hent beskrivelse til at hente tjenesten egen beskrivelse. Det er dog ikke altid den beskrivelse er nem at forstå. Du kan derfor selv tilpasse den.

  Beskrivelsen optræder i listen, så du kan med fordel angive en lille forkortelse foran navnet på tjenesten, så tjenesterne fra samme udbyder grupperes. Nedenfor kan du se at jeg har brugt forkortelsen "DAF" for Datafordeler. Det er selvfølgelig helt op til dig.

  Under Versionsforhandling vil du i langt de fleste tilfælde vælge Automatisk. Dermed vil MapInfo Pro automatisk finde den højeste version af WFS, som både MapInfo Pro og serveren understøtter. Foretræk Version 1.0 anvendes typisk, hvis du skal anvende WFS-tjenesten til at redigere i data.
  Jeg vil også anbefale dig at du bruger knappen Test URL... til at afprøve om der er hul i gennem til tjenesten via den angivne URL.

  Når alt fungerer, trykker på du OK for at gemme og tilføje den nye server/tjeneste til listen.

  Tilbage i dialogboksen Liste over WFS-servere er den nye server valgt og du kan trykke på OK for at gå tilbage til Åbn WFS-tabel dialogboksen.

  Har du flere servere/tjenester, som du ønsker at tilføje, kan du også trykke på knappen Tilføj... igen og tilføje flere servere. På denne måde kan du tilføje alle tjenesterne uden at skulle ind og ud af alle dialogboksen igen og igen.

  Tilbage i dialogboksen Åbn WFS-tabel er den senest tilføjede server valgt i listen WFS-server.

  I listen WFS-lag kan du vælge mellem de lag, som tjenesten udstiller. Det afhænger helt af tjenesten, om den udstiller et lag eller flere lag. Når du har valgt et lag, henter MapInfo Pro en beskrivelse af dette lag fra serveren og tilpasser funtionaliteten bag Kolonnefilter, Rækkefilter samt Koordinatesystemet.

  Når du har valgt de ønskede lag, kan du bruge knappen Kolonnefilter... til at begrænse antallet af kolonner, du henter ned. Du kan også kontrollere rækkefølgen af kolonnerne, så de vigtige kolonner optræder først.

  Knappen Rækkefilter... bruger du til at begrænset antallet af poster, du henter fra tjenesten. Ofte er tjenesterne begrænset til kun at kunne returnere et givent antal poster, typisk 5.000. Du kan derfor begrænse antallet ved f.eks. at forespørge på en eller flere attributter eller begrænse posterne til dit aktuelle kortudsnit. I billedet nedenfor kan du se at jeg har angivet et krav i Rækkevælger dialogboksen om at geometri-kolonne skal sammenholdes med det aktuelle kortudsnit (CURRENT_MAPPER) via BBOX operatoren. På dansk betyder det at tjenesten kun skal returnerer objekter som er delvist indenfor mit aktuelle kortudsnit.

  Endelig skal du navngive den MapInfo-tabel som du fremadrettet kan anvende for at tilgå disse lag fra WMS-tjenesten.

  Når du trykker på OK, opretter MapInfo Pro den ønskede tabel, downloader data fra WFS-serveren og åbner tabellen via den valgte visning. Nedenfor kan du se bygningerne åbnet i et kortvindue i MapInfo Pro sammen med skærmkortet og matrikelkortet.

  Via WFS hentes data som vektor. Det betyder at du kan vælge objekterne, bruge SQL-forespørgsler og andre værktøjer, som du typisk vil anvende på en vektor tabel. Tabeller er dog skrivebeskyttet, så du kan ikke ændre i data, medmindre du laver en kopi af tabellen.

  WFS-tabellen opdateres ikke automatisk. Du skal aktivt vælge at opdatere tabellen. Det kan du gøre via Opdater-knappen, som vises når du holder musen på WFS-tabellen i Stifinder-vinduet i MapInfo Pro. Du finder også funktionen i Webtjenester-knappen på Tabel-fanebladet.


  ------------------------------
  Peter Horsbøll Møller
  Principal Presales Consultant | Distinguished Engineer
  Precisely | Trust in Data
  ------------------------------